Search
Close this search box.
FAQ smart cities

FAQ smart city

Ik wil inspiratie opdoen over hoe ik een FAQ kan ontwikkelen om inwoners te informeren over een smartcitytoepassing

uitkomstentijdlijn

Uitkomstentijdlijn

Ik wil de uitkomsten en doelstellingen van mijn project in verschillende fases kunnen meten en vastleggen

TVB-matrix

Ik wil ter aanvulling op de VEORI-matrix, een overzicht maken van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van mijn eigen team binnen het project

Evalutatie tool

Ik wil aan de hand van tussentijdse evaluaties mijn project en de aanpak evalueren, zodat verbeteringen kunnen worden doorgevoerd

Denkhoedenmethode

Denkhoedenmethode

Ik wil met collega’s het gesprek aan gaan over voor- en nadelen van een smartcityproject

Partnerwaarde-matrix

Ik wil weten wat de voordelen zijn van samenwerking met beoogde partners zodat ik weet wat de samenwerking mij oplevert en kost

Project Pitch

Project pitch

ik wil collega’s op een laagdrempelige manier informeren en enthousiasmeren over een smartcityproject

wet- en regelgeving

Waardenweegschaal

Ik wil met collega’s het gesprek aangaan over de toegevoegde waarden van een smartcityproject en mogelijk botsende waarden die daarbij een rol spelen

VEORI-matrix

ik wil een overzicht maken van de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen binnen mijn project

meningpeiler

Meningpeiler

Ik wil op een laagdrempelige manier met inwoners in gesprek gaan over een smartcityproject

Ideeënbus

Ik wil collega’s op een laagdrempelige manier laten meedenken over de smartcitystrategie

ijsbergmodel

IJsbergmodel

Ik wil de samenwerking tussen afdelingen en partijen bevorderen, door knelpunten inzichtelijk en bespreekbaar te maken.

Value Mapping

Ik wil weten welke waarden mijn partners en ikzelf aan het project toekennen, hoe belangrijk deze zijn voor alle betrokkenen, en of er uit gemeenschappelijke waarden een gemeenschappelijke centrale doelstelling te formuleren is

Krachtenveldanalyse

Krachtenveldanalyse

Ik wil de kansen, risico’s en de te hanteren communicatiestrategie voor alle belanghebbenden binnen mijn project in kaart brengen