Search
Close this search box.

Clusters binnen de samenwerking

Benieuwd hoe je de samenwerking bij het opstarten, ontwikkelen, opschalen en beheren van smartcityprojecten kunt verbeteren? 

Ga aan de slag met praktische tools die je helpen om de samenwerking tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en burgers te initiëren, evalueren en te verbeteren.

Kies een van de onderstaande doelen om de bijpassende tools te vinden.

samenwerken
structuur

Samenwerkingsstructuur

Ik wil meer te weten komen over businessmodellen, aanbestedingsvormen, rollen en verantwoordelijkheden, en relevante regelgeving voor mijn project

Samenwerkingsproces

Samenwerkingsproces

Ik wil inzicht krijgen in geschikte leiderschapsvormen, de uiteenlopende belangen die een rol kunnen spelen binnen mijn project en de cultuurverschillen tussen samenwerkingspartners.

draagvlak-participatie

Draagvlak en participatie

Ik wil inzicht krijgen in het draagvlak onder bestuurders, ambtenaren en inwoners en dit draagvlak beïnvloeden en behouden binnen mijn project

technologie-data

Technologie & Data

Ik wil goed voorbereid zijn op de technologische taken en data-vraagstukken die een rol kunnen spelen bij mijn project

Uitkomsten

Uitkomsten

Ik wil de doelstellingen en uitkomsten van mijn project in verschillende projectstadia kunnen meten en vastleggen