Search
Close this search box.

Meningpeiler

Onderwerp:

Duur:

Inzetbaarheid:

Gebruik:

Stadium:

draagvlak inwoners

+/- 2 uur

online & offline

gezamenlijk

startfase
ontwikkelfase
opschalings/beheerfase?

meningpeiler

Geïnspireerd door:  

LinkedIn
WhatsApp
Email

Digitalisering binnen slimme steden heeft grote invloed op de samenleving, doordat digitalisering plaatsvindt in de openbare ruimte en publieke waarden zoals privacy, autonomie en veiligheid kan beïnvloeden. Daarom is het belangrijk de effecten van specifieke projecten op publieke waarden in kaart te brengen en deze centraal te stellen in de participatie met inwoners over smartcityprojecten. Dit kan vorm krijgen in een één-op-één-sessie tussen inwoner en beleidsmedewerker of in een (kleine) participatiesessie. Dit heeft als doel snel zicht te krijgen op de waardenafwegingen van inwoners. Het gesprek hierover kan later helpen bij de besluitvorming rond smartcityprojecten.

 

De voordelen van deze tool

Gespreksstarter

De Meningpeiler helpt om het gesprek over smartcityprojecten te starten met inwoners

Vroegtijdige evaluatie

De Meningpeiler helpt om een smartcityproject vroegtijdig te evalueren met inwoners

Verwante tools