Search
Close this search box.

Over het project

Steden en hun inwoners kunnen veel baat hebben bij de inzet van technologie en data voor het oplossen van uiteenlopende maatschappelijke problemen. Toch zien smart city professionals die bij overheidsorganisaties werken aan de inzet van technologie en data een impasse ontstaan. Veel smart city technologieën blijven in het pilotstadium hangen. Professionals beschouwen de moeizame samenwerking met inwoners, bedrijven en collega’s en het gebrek daarbij aan grip op ieders belangen als de belangrijkste oorzaken van dit probleem.

Rollen & verantwoordelijkheden

inzetbaar instrumentarium

Smart city professionals hebben behoefte aan een eenvoudig te gebruiken instrumentarium. Dit zou moeten helpen om de samenwerking met bedrijven, inwoners en collega’s te verbeteren, zodat minder smartcitytoepassingen in het pilotstadium stranden en de samenwerking soepel verloopt. Op deze website is daarom een samenwerkingstoolbox te vinden dat professionals moet helpen om knelpunten in de samenwerking met stakeholders op te lossen. Casestudyonderzoek bij gemeenten, bestaande uit interviews, focusgroepen en deskresearch vormt de basis voor de ontwikkeling van de tools. wil je meer lezen over ons onderzoek? Klik dan op deze link.