Search
Close this search box.

FAQ smart city

Onderwerp:

Duur:

Inzetbaarheid:

Gebruik:

Stadium:

draagvlak inwoners

+/- 2 uur

online

individueel

startfase
ontwikkelfase
opschalings/beheerfase

FAQ-Smart-City
LinkedIn
WhatsApp
Email

Deze FAQ kan als inspiratie dienen voor overheidsorganisaties die meer informatie willen geven aan burgers over een smartcityproject. Deze FAQ kan op een website worden geplaatst. Ook kan er op verschillende manieren worden verwezen naar deze FAQ, zodat deze makkelijk te vinden is. Denk hierbij aan een QR-code op een toepassing zelf. Deze FAQ kan op een korteen algemene uitleg van het project volgen met de volgende minimale beschrijving:

 • Waar gaat het project over?
 • Waarom wordt het project opgestart?
 • Waar wordt het project opgestart?
 • Wanneer wordt het project opgestart?
 • Welke partijen werken mee aan het project?

Het voorbeeld verderop deze pagina geeft inspiratie over mogelijke vragen en in de strekking van mogelijke antwoorden voor smartcityprojecten.

Heb jij nog aanvullingen of feedback?

Laat dan vooral een opmerking achter in het opmerkingenveld onder het voorbeeld!

Algemene vragen over de smart city

Vraag

Antwoord

Wat is een smart city

Een smart city maakt gebruik van data en technologieën, om de stad te besturen en te beheren ten behoeve van de inwoners, het bedrijfsleven en/of het bestuur in de stad.

Waarom wordt een smart city ontwikkeld?

Mogelijke antwoorden: Het aanpakken van stedelijke problematiek (zoals veiligheid, warmtetransitie en de stikstof regelgeving)

 • Bijdragen aan maatschappelijke waarden creatie (zoals gezondheid, mobiliteit en verduurzaming)
 • Bijdragen aan een gunstige economie
 • Bijdragen aan het verbeteren van dienstverlening aan inwoners vanuit de overheid (zoals digitaal een paspoort of visumaanvragen)
 • Innovatie en kennisontwikkeling-Imago van de stad

Wat zijn voorbeelden van smartcityprojecten?

Mogelijke antwoorden:

 • Sensoren voor de luchtkwaliteit
 • Slimme meters
 • Slimme (verkeer)lichten
 • Zelfrijdende auto’s
 • Gezondheidswaarneming applicaties

Specifieke vragen over het smartcityproject

Vraag

Wat er mogelijk terug kan komen in het antwoord

Waarom wordt dit smartcityproject ontwikkeld?

 • Uitleg voor welke maatschappelijke uitdaging is het project ontwikkeld.
 • Uitleg aan welk beleidsdoel de inzet van de technologie bijdraagt.
 • Uitleg dat het project aantoonbare meerwaardeoplevert.

Welke technologieën worden er gebruikt voor het smartcityproject?

Uitleg met welke technologie/data er wordt gewerkt.

Is het smartcityproject voor mij?

 • Uitleg voor wie het project is ontwikkeld.
 • Uitleg welke vaardigheden nodig zijn om gebruik te maken van het smartcityproject.

Welke data wordt er verzameld? Waar komt de data vandaan?

Uitleg door wie de data verzameld is, en hoe gecontroleerd is of de data correct is.

Hoe is de dataverwerking geregeld?

Uitleg wie eigenaarschap heeft over het product en de data. En wie er eindverantwoordelijk is.

Heb ik toegang tot de verzamelde, geanalyseerde of gebruikte data?

Uitleg of de data die verzameld is vanuit het project beschikbaar en toegankelijk is voor inwoners die daar belangstelling voor hebben.

Welke wetten zijn op het project van toepassing?

 • Uitleg met overzicht van wetgeving dat toepasselijk is op dit project.
 • Uitleg met overwegingen welke andere maatregelen van belang kunnen zijn.
 • Een onderbouwing van gebruik van persoonsgegevens, indien van toepassing.
 • Een onderbouwing hoe de veiligheid van de verzamelde data wordt gegarandeerd.

Kan ik aangeven dat ik geen gebruik wil maken van het smartcityproject en/of dat er data over mij wordt verzameld voor het project?

 • Uitleg welke rechten de burger heeft.
 • Uitleg hoe de burger hier gebruik van kan maken.

Waar kan ik terecht met vragen, klachten en bezwaren rond het project?Waar kan ik terecht met vragen, klachten en bezwarenrond het project?

 • Uitleg waar inwoner terecht kan met vragen, klachten en bezwaren.
 • Uitleg rechten en plichten van inwoner zie AVG.

Verwante tools

Project Pitch

Project pitch

ik wil collega’s op een laagdrempelige manier informeren en enthousiasmeren over een smartcityproject

meningpeiler

Meningpeiler

Ik wil op een laagdrempelige manier met inwoners in gesprek gaan over een smartcityproject