Search
Close this search box.

MaatschappelijkeWaardeCalculator

Onderwerp:

Duur:

Inzetbaarheid:

Gebruik:

Stadium:

businessmodel

+/- 2 uur

online

individueel

startfase
ontwikkelfase
uitvoerings/beheerfase

Maatschappelijke-waarden-calculator
LinkedIn
WhatsApp
Email

Sta je aan het begin van het project en wil je een globale financiële doorrekening maken tot en met de uitrol van de smartcitytoepassing? Wil je in deze doorrekening naast materiele waarden ook maatschappelijke waarde meenemen? Maak dan gebruik van de MaatschappelijkeWaardeCalculator (MWC). Bij de MaatschappelijkeWaardeCalculator is het niet nodig om maatschappelijke kosten en baten op wetenschappelijke basis in geld om te rekenen. Met deze tool maak je op een eenvoudige en snelle manier een inschatting van maatschappelijke kosten en baten. 

Het belangrijkste element van het instrument is de inschatting van het budget dat de politiek ervoor over heeft om met het beoogde project bepaalde maatschappelijke doelen te bereiken, zoals duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. Het instrument gaat ervan uit dat je de politiek vraagt om gedurende een periode van 10 jaar elk jaar een bepaald bedrag beschikbaar te stellen om de beoogde maatschappelijke doelen te bereiken. Daarbij redeneer je toe naar de eindsituatie, dat wil zeggen het moment waarop de opschaling voltooid is en de inwoners van je gemeente dus ten volle van de maatschappelijke waarde profiteren. Wil je liever de waarden en kosten over een langere periode berekenen? Dan kan je binnen de tool eenvoudig de tijdsperiode aanpassen. 

De voordelen van deze tool

Eenvoudig in gebruik

Geeft op eenvoudige wijze inzicht in kosten en baten op lange termijn

Maatschappelijke waarden

Neemt naast materiele ook maatschappelijke kosten en baten mee

Verantwoording

Levert onderbouwing voor de financiële paragraaf van je projectvoorstel naar de politiek

Verwante tools

Evalutatie tool

Ik wil aan de hand van tussentijdse evaluaties mijn project en de aanpak evalueren, zodat verbeteringen kunnen worden doorgevoerd

TVB-matrix

Ik wil ter aanvulling op de VEORI-matrix, een overzicht maken van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van mijn eigen team binnen het project