Inspiratiedocument wet- en regelgeving in de smart city

Onderwerp:

Duur:

Inzetbaarheid:

Gebruik:

Stadium:

Wet & regelgeving

1 uur

online

individueel

startfase
ontwikkelfase
opschalings/beheerfase

wet-regelgeving-ethiek
LinkedIn
WhatsApp
Email

Op deze pagina vind je een overzicht van nuttige verwijzingen die je kunnen helpen bij het inregelen van de wet & regelgeving binnen jouw project. De lijst is specifiek afgestemd op de smart city context en bevat dan ook onderdelen die voor veel smartcityprojecten interessant zijn. Zo zijn bijvoorbeeld ook de onderwerpen ethiek en  en privacy by design meegenomen in de lijst.

Heb jij nog aanvullingen op de lijst?

Laat dan vooral een opmerking achter in het opmerkingenveld onder de lijst!

Verwijzingen voor het inregelen van de wet & regelgeving binnen jouw project

AVG 

 • De ‘Handleiding AVG’ van het Ministerie van Justitie en Veiligheid legt uit wat de AVG betekent voor partijen die persoonsgegevens verwerken rn aan welke regels de gegevensverwerking moet voldoen. 
 • De ‘Handleiding Borging AVG’ van de VNG ondersteunt gemeenten met concrete handvatten om een goede omgang met persoonsgegevens in de gehele organisatie te waarborgen. Deze criteria zijn ook in Excel formaat te downloaden.  
 • De ‘Privacy Baseline’ ontwikkelt door het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacy heeft de eisen van de AVG en de UAVG vertaald naar concrete, hanteerbare normen die duidelijk maken wat organisaties moeten doen om in overeenstemming met de wet de privacy van de betrokkenen te waarborgen.  

 

DPIA 

 • De ‘DPIA’ is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. En om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) kunnen organisaties verplicht zijn een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren. 
 • De ‘Checklist Data Privacy Impact Analyse’ van de VNG geeft inzicht in wanneer een DPIA moet worden uitgevoerd. 

 

Ethiek 

 • De ‘De Ethische Data Assistent (DEDA)’ ontwikkelt door Universiteit Utrecht helpt data-analisten, projectmanagers en beleidsmakers om samen ethische problemen in dataprojecten, datamanagement en databeleid te herkennen. 
 • De ‘Toolbox voor ethisch verantwoorde innovatie’ van Digitale Overheid helpt ontwikkelaars en bestuurders op weg in wat er nodig is voor ethisch verantwoorde innovatie; dus met respect voor belangrijke publieke waarden en grondrechten. Aan de hand van zeven heldere kernprincipes geeft de toolbox per principe een aantal concrete adviezen en verwijzingen naar tools. 
 • De Code voor Goed Digitaal Openbaar Bestuur ondersteunt overheidsorganisaties om technologieën op een verantwoorde manier in te zetten. 

 

Privacy by Design  

 • In de handleiding ‘Privacy by Design’ van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacy, zijn zeven principes van Privacy by Design uitgewerkt die relevant kunnen zijn voor organisaties bij het ontwerpen van gegevensverwerkingen.  

 

Experimenteerwetgeving 

 • Voor bepaalde smartcityprojecten kan het voorkomen dat wetgeving een belemmering vormt. Dan kan het interessant zijn om de experimenteerwet te bekijken die gemeenten soms de mogelijkheid kan bieden om te experimenteren met het afwijken van wettelijke bepalingen. Meer informatie over ‘experimenteerwetgeving’ is te vinden via het Kenniscentrum Wetgeving en Juridische Zaken.  

 

Principes voor de Smart City  

 

Smart City standaarden 

Standaardisaties voor de smart city worden op nationaal, Europees en internationaal niveau ontwikkeld:  

 • Voor Nederland fungeert NEN als aanspreekpunt voor Internationale en Europese standaarden. De werkgroep Urban Platforms van NEN werkt aan een Nederlandse praktijkrichtlijn voor smart cities. Zie:  https://www.nen.nl/normcommissie-smartcities 
 • Op Europees niveau is de Smart and Sustainable Cities and communities Coordination Group actief, gedreven door de Europese Standaardisatie organisaties CEN (algemeen), CENELEC (elektrotechniek) en ETISI (telecom). Zie hier bijvoorbeeld een overzicht met relevante normen rondom inclusiviteit. 
 • Mondiaal zijn organisaties als ISO (algemeen), IEC (elektrotechniek) en ITU (telecom) actief.  

 

 

Abonneer
Vermeld bij
guest
0 Opmerkingen
inline feedback
Bekijk alle opmerkingen

Verwante tools

TVB-matrix

Ik wil ter aanvulling op de VEORI-matrix, een overzicht maken van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van mijn eigen team binnen het project

0
We horen graag hoe jij over deze tool denkt.x