Search
Close this search box.

Kans Verkenning Samenwerking (KVS)

Onderwerp:

Duur:

Inzetbaarheid:

Gebruik:

Stadium:

samenwerkingscultuur

+/- 3 uur

online & offline

gezamenlijk met facilitator

startfase
ontwikkelfase
opschalings/beheerfase

KVS
LinkedIn
WhatsApp
Email

De KVS-tool geeft inzicht in de kansen voor verbinding met verschillende afdelingen binnen de gemeente bij een (smart city) project. De KVS-tool kan helpen om afdelingen die door cultuurverschillen moeizaam met elkaar samenwerken op het juiste spoor te zetten om creatief en constructief met elkaar aan de slag te gaan.

De voordelen van deze tool

Verkennen van onvoorziene kansen in de samenwerking

De KVS helpt afdelingen om onvoorziene kansen die kunnen ontstaan door samenwerking met elkaar te verkennen

Vroegtijdig inzicht in mogelijke risio's van samenwerking

De KVS helpt om vroegtijdig zicht te krijgen op mogelijke risico’s van samenwerking bij een project (als gevolg van verschillende culturen, werkwijzen, belangen etc.)

Verwante tools

Partnerwaarde-matrix

Ik wil weten wat de voordelen zijn van samenwerking met beoogde partners zodat ik weet wat de samenwerking mij oplevert en kost

Value Mapping

Ik wil weten welke waarden mijn partners en ikzelf aan het project toekennen, hoe belangrijk deze zijn voor alle betrokkenen, en of er uit gemeenschappelijke waarden een gemeenschappelijke centrale doelstelling te formuleren is

ijsbergmodel

IJsbergmodel

Ik wil de samenwerking tussen afdelingen en partijen bevorderen, door knelpunten inzichtelijk en bespreekbaar te maken.