Search
Close this search box.

VEORI-matrix

Onderwerp:

Duur:

Inzetbaarheid:

Gebruik:

Stadium:


rollen & verantwoordelijkheden

+/- 2 uur

online & offline

individueel & gezamenlijk

Startfase
Ontwikkelfase
Opschalings/beheerfasr

VEORI

Geïnspireerd door: Grude, Tor Haug & Andersen, 1984

LinkedIn
WhatsApp
Email

De VEORI-matrix (of RASCI-matrix in het Engels) geeft inzicht in de rollen en verantwoordelijkheden van betrokken bij een project. Aan dit bekende model is een tijdlijn en zijn evaluatiemomenten toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat er niet alleen inzicht ontstaat in de rollen en verantwoordelijkheden van betrokken partijen, maar dat deze ook kunnen worden weggezet in de tijd en dat er gestructureerd aandacht is voor de evaluatie van het project.

De TVB-matrix wordt als aanvulling op de VEORI-matrix ingevuld. De VEORI-matrix geeft namelijk op hoofdlijnen aan welke teams, organisaties of afdelingen verantwoordelijkheden hebben binnen het project. De TVB-matrix kan vervolgens intern worden gebruikt voor de teams, organisaties of afdelingen om inzicht te krijgen in de precieze verdeling van taken en verantwoordelijkheden over medewerkers. Dit is met name behulpzaam wanneer deze teams, organisaties of afdelingen met meerdere medewerkers betrokken zijn bij een project. Daarnaast kan de TVB-matrix ook op zichzelf worden ingezet om inzicht te krijgen in de rollen en verantwoordelijkheden van individuen binnen en project.

De voordelen van deze tool

Duidelijkheid in verantwoordelijkheden

De VEORI-matrix helpt om duidelijk te maken wie waar verantwoordelijk voor is en wanneer

Inzicht voor betrokkenen in wat wanneer verwacht wordt

De VEORI-matrix geeft de betrokkenen inzicht in wat van hen verwacht wordt

Helpt evaluatiemomenten in te plannen

De VEORI-matrix helpt om geregeld evaluatiemoment in te plannen om de gang van zaken in het project te evalueren en te verbeteren

Verwante tools

TVB-matrix

Ik wil ter aanvulling op de VEORI-matrix, een overzicht maken van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van mijn eigen team binnen het project