Aanbestedingswijzer

Ik wil weten hoe ik de aanbesteding binnen mijn project het best kan inregelen

Inspiratiedocument werkvormen

inspiratie werkvormen

Ik wil inspiratie opdoen over de verschillende manieren waarop de participatie met inwoners kan worden georganiseerd

FAQ smart city

FAQ smart cities

Ik wil inspiratie opdoen over hoe ik een FAQ kan ontwikkelen om inwoners te informeren over een smartcitytoepassing

Meningpeiler

meningpeiler

Ik wil op een laagdrempelige manier met inwoners in gesprek gaan over een smartcityproject

Project pitch

Project Pitch

ik wil collega’s op een laagdrempelige manier informeren en enthousiasmeren over een smartcityproject

Waardenweegschaal

wet- en regelgeving

Ik wil met collega’s het gesprek aangaan over de toegevoegde waarden van een smartcityproject en mogelijk botsende waarden die daarbij een rol spelen