Inspiratie en netwerken op de SMARkT in Zwolle

Project:
Organisatie:
Looptijd:

Aliantie Smart Zwolle
Gemeente Zwolle
Continu

Naam:
Functie:

Henk Vonk
Strategisch adviseur kennis & innovatie / netwerkleider Alliantie

Met de SMARkT – een samentrekking van Smart en Markt – organiseren gemeente en Alliantie Smart Zwolle een podium om ‘smart city’ toepassingen en samenwerkingen, inspirerende voorbeelden en ontwikkelingen te delen met het lokale, regionale en landelijke netwerk en belangstellenden. Het doel is vooral te laten zien wat er samen bereikt kan worden op het gebied van digitale innovaties voor maatschappelijke doelen en de vitaliteit van de stad. De SMARkT is oorspronkelijk gestart als een jaarlijks evenement waarin inspiratie en ontmoeting centraal staan. Het programma bestaat uit inspirerende sprekers, een markt waar bezoekers kennis kunnen nemen van allerlei slimme oplossingen. Ook is er natuurlijk ruimte voor fysieke ontmoetingen in het netwerk. Tijdens de corona lockdowns zijn hier frequente webinars; korte online sessies over een aan Smart City gerelateerd onderwerp, trend of oplossing aan toegevoegd.

Samenwerking tussen

De SMARkT wordt georganiseerd door gemeente Zwolle in samenwerking met de partners van de Alliantie Smart Zwolle. Dit zijn: Esri, Saxion, Windesheim, Witteveen&Bos, deltaWonen, SWZ, Rova, stichting De Kern, Rabobank en Vitens

De successen en uitdagingen binnen het project

De fysieke SMARkT is een succesvol concept, met een jaarlijks groeiend aantal deelnemers. Door de groeiende populariteit is zelfs uitgeweken naar theater De Spiegel. Het gevarieerde programma van inspirerende sprekers, De combinatie van de markt waarin partners slimme toepassingen en concepten presenteren én de ruimte voor laagdrempelige ontmoeting met mensen uit het netwerk blijkt een succesformule. Daarnaast geven de korte SMARkT webinars van een uur de ruimte om gemakkelijk in de agenda’s inpasbaar een bepaald onderwerp of thema uit te lichten.

De SMARkT is gestart als initiatief van gemeente Zwolle en gegroeid naar een evenement van de Alliantie Smart Zwolle. De thematiek is niet specifiek Zwols, wat het ook interessant maakt voor andere steden en partners. Opschaling naar een meer regionaal evenement is zeker denkbaar, vanuit het bredere perspectief van leren, delen en opschalen. Zeker ook gezien de nauwe contacten en samenwerking van Zwolle met andere steden en regionaal opererende organisaties, zoals de kennisinstellingen.

smarkt-zwolle
Abonneer
Vermeld bij
guest
0 Opmerkingen
inline feedback
Bekijk alle opmerkingen

Lees nog een smart city blog:

0
We horen graag hoe jij over deze tool denkt.x