Search
Close this search box.

Wijkanalyse / Wijkkaart

Ik wil het unieke karakter van een wijk, haar inwoners en de thema’s die er spelen kaart brengen

Aanbestedingswijzer

Ik wil weten hoe ik de aanbesteding binnen mijn project het best kan inregelen

Meningpeiler

meningpeiler

Ik wil op een laagdrempelige manier met inwoners in gesprek gaan over een smartcityproject

Waardenweegschaal

wet- en regelgeving

Ik wil met collega’s het gesprek aangaan over de toegevoegde waarden van een smartcityproject en mogelijk botsende waarden die daarbij een rol spelen

Denkhoeden methode

Denkhoedenmethode

Ik wil met collega’s het gesprek aan gaan over voor- en nadelen van een smartcityproject

Uitkomsten tijdlijn

uitkomstentijdlijn

Ik wil de uitkomsten en doelstellingen van mijn project in verschillende fases kunnen meten en vastleggen

Beslisboom Technologie

Ik wil goed voorbereid zijn op de technologische taken die op mij af komen in het project

Value Mapping

Ik wil weten welke waarden mijn partners en ikzelf aan het project toekennen, hoe belangrijk deze zijn voor alle betrokkenen, en of er uit gemeenschappelijke waarden een gemeenschappelijke centrale doelstelling te formuleren is