Inspiratiedocument werkvormen

inspiratie werkvormen

Ik wil inspiratie opdoen over de verschillende manieren waarop de participatie met inwoners kan worden georganiseerd

FAQ smart city

FAQ smart cities

Ik wil inspiratie opdoen over hoe ik een FAQ kan ontwikkelen om inwoners te informeren over een smartcitytoepassing

Project pitch

Project Pitch

ik wil collega’s op een laagdrempelige manier informeren en enthousiasmeren over een smartcityproject

Ideeënbus

Ik wil collega’s op een laagdrempelige manier laten meedenken over de smartcitystrategie

Draagvlak monitor

Ik wil inzicht krijgen in het draagvlak voor mijn smartcityproject

Voorkeursstijlen leiderschap

Ik wil weten welk type leider ik nodig heb per projectfase, en hoe de voorkeuren verdeeld zijn binnen mijn team

VEORI-matrix

ik wil een overzicht maken van de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen binnen mijn project

TVB-matrix

Ik wil ter aanvulling op de VEORI-matrix, een overzicht maken van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van mijn eigen team binnen het project