Search
Close this search box.

Meningpeiler

meningpeiler

Ik wil op een laagdrempelige manier met inwoners in gesprek gaan over een smartcityproject

Ideeënbus

Ik wil collega’s op een laagdrempelige manier laten meedenken over de smartcitystrategie

Denkhoedenmethode

Denkhoedenmethode

Ik wil met collega’s het gesprek aan gaan over voor- en nadelen van een smartcityproject

Uitkomstentijdlijn

uitkomstentijdlijn

Ik wil de uitkomsten en doelstellingen van mijn project in verschillende fases kunnen meten en vastleggen

Voorkeursstijlen leiderschap

Ik wil weten welk type leider ik nodig heb per projectfase, en hoe de voorkeuren verdeeld zijn binnen mijn team

Beslisboom Technologie

Ik wil goed voorbereid zijn op de technologische taken die op mij af komen in het project

VEORI-matrix

ik wil een overzicht maken van de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen binnen mijn project

TVB-matrix

Ik wil ter aanvulling op de VEORI-matrix, een overzicht maken van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van mijn eigen team binnen het project