Inspiratiedocument werkvormen

inspiratie werkvormen

Ik wil inspiratie opdoen over de verschillende manieren waarop de participatie met inwoners kan worden georganiseerd

FAQ smart city

FAQ smart cities

Ik wil inspiratie opdoen over hoe ik een FAQ kan ontwikkelen om inwoners te informeren over een smartcitytoepassing

Uitkomstentijdlijn

uitkomstentijdlijn

Ik wil de uitkomsten en doelstellingen van mijn project in verschillende fases kunnen meten en vastleggen

Evalutatie tool

Ik wil aan de hand van tussentijdse evaluaties mijn project en de aanpak evalueren, zodat verbeteringen kunnen worden doorgevoerd