Search
Close this search box.

samenwerkingsproces

Binnen dit cluster verwerven we informatie over de ‘zachte’ kanten van de samenwerking. De aanhalingstekens staan er niet voor niets: we willen daarmee aangeven dat ‘zacht’ niet betekent ‘onbelangrijk’ of ‘makkelijk op te lossen’. Integendeel, juist op die ‘zachte’ kanten kan je smartcityproject stuklopen. Ze zouden er ook voor kunnen zorgen dat opschaling uitblijft. Dit zou kunnen gebeuren door het hardnekkig voortbestaan van cultuurverschillen en belangentegenstellingen tussen projectpartners, een leiderschapsstijl die niet bij jouw type project past of een gebrek aan draagvlak binnen de eigen organisatie. 

Samenwerkingsproces
Besteed aandacht aan de fase-afhankelijkheid van leiderschap. In de beginfase is het belangrijk dat een leider de vrije ruimte geeft aan creativiteit en innovatie, bij beheer en opschaling moet de leider meer oog hebben voor de bewaking van budget, planning en werkprocessen.
Breng voor aanvang van een smartcityproject in kaart met welke partijen je gaat samenwerken, hun belangen, hun waarden en hun werkwijzen.
Werk zo veel mogelijk vanuit gezamenlijke belangen en probeer een breed gedragen doelstelling te formuleren.
Besteed aandacht aan het creëren van een gelijkwaardige en op vertrouwen gebaseerde relatie tussen partijen.
Previous slide
Next slide

De onderwerpen binnen dit cluster

  • Leiderschap
  • Belangen
  • Samenwerkingscultuur

Leiderschap

Binnen dit onderwerp richten we ons op de leider van het smartcityproject en het type leiderschap dat deze projectleider vertegenwoordigt. Welk type leider is nodig in de smartcitypraktijk? Moet de leiderschapsstijl veranderen door de tijd? En waarmee is een leider van een smartcityproject geholpen?

- aanbevelingen -

Bepaal in de startfase de leiderschapsstijlvoorkeuren van de projectteamleden. Let er in elke projectfase op dat leiderstaken binnen je projectteam belegd zijn bij de teamleden met de leiderschapsstijlvoorkeuren die passen bij hun taken.

Geef in de ontwikkelfase van een smartcityproject een teamlid met een informele leiderschapsstijlvoorkeur de leidersrol.

Ga in de opschalings- en beheerfase na of taken en verantwoordelijkheden wellicht beter herverdeeld kunnen worden binnen je team. Er moet iemand binnen het team zijn die verantwoordelijkheid kan nemen voor de ‘planning & control’ kant van het project.

Belangen

Binnen dit onderwerp richten we de schijnwerper op de belangen van de verschillende partijen die betrokken zijn bij een smartcityproject. Welke belangen en belangentegenstellingen zijn er? En hoe kunnen die met elkaar in overeenstemming gebracht worden? 

- aanbevelingen -

Breng tijdig de belangen van de eigen organisatie en die van partners in beeld, zodat verschillen in belangen erkend en overbrugd kunnen worden.

Accepteer dat partijen verschillende en botsende belangen hebben, breng de belangentegenstellingen in kaart en probeer de verschillen te overbruggen. 

Communiceer als gemeente over de eigen belangen, zorg dat andere partijen die belangen kennen en er begrip voor krijgen.

Vergeet de inwoners niet wanneer je de belangen van alle partijen in kaart brengt. Als zij een rol hebben in het project, zijn inwoners als vanzelfsprekend ook partij.

Samenwerkingscultuur

Binnen dit onderwerp wordt aandacht besteedt aan de samenwerkingscultuur bij een smartcityproject. Onder samenwerkingscultuur verstaan wij: De invloed van de gangbare waarden, normen en werkwijzen van organisaties (of organisatieonderdelen) op het verloop van een samenwerkingsproces.

- aanbevelingen -

Breng tijdig verschillende samenwerkingsculturen binnen en tussen organisaties in beeld, zodat verschillen in de samenwerking erkend en overbrugd kunnen worden.

Stuur op het ontstaan van een gelijkwaardige samenwerking, met vertrouwen als basis.

Organiseer een of meer activiteiten die specifiek gericht zijn op het naar boven halen van eventuele cultuurverschillen, spreek open met elkaar over manieren om eventuele cultuurverschillen te overbruggen.

Werk samen met partijen die geografisch nabij zijn.

De tools binnen dit cluster

ijsbergmodel

IJsbergmodel

Ik wil de samenwerking tussen afdelingen en partijen bevorderen, door knelpunten inzichtelijk en bespreekbaar te

Value Mapping

Ik wil weten welke waarden mijn partners en ikzelf aan het project toekennen, hoe belangrijk

Krachtenveldanalyse

Krachtenveldanalyse

Ik wil de kansen, risico’s en de te hanteren communicatiestrategie voor alle belanghebbenden binnen mijn