Search
Close this search box.

draagvlak & participatie

Elk project heeft te maken met een ambtelijke, bestuurlijke en burgerlijke context. De aanwezigheid of afwezigheid van draagvlak vanuit de context van een smartcityproject heeft grote invloed op de opschaling van dit soort projecten. Zo kunnen enthousiaste medestanders of kritische tegengeluiden invloed hebben op het verloop van een project. Bovendien is participatie van inwoners van groot belang voor veel smartcityprojecten – denk bijvoorbeeld aan de uitrol van sensornetwerken in een buurt. Daarom richt dit onderwerp zich op draagvlak en participatie.

draagvlak-participatie
Breng tijdig de aanwezigheid of afwezigheid van ambtelijk en bestuurlijk draagvlak in beeld, zodat draagvlak gemonitord en indien nodig vergroot kan worden.
Breng tijdig het draagvlak onder inwoners in beeld, zodat draagvlak en participatie gemonitord en verbeterd kunnen worden.
Previous slide
Next slide

De onderwerpen binnen dit cluster

  • Ambtelijk en bestuurlijk draagvlak
  • Draagvlak onder inwoners

Ambtelijk en bestuurlijk draagvlak

Binnen dit onderwerp besteden we aandacht aan het ambtelijk en bestuurlijk draagvlak voor een smartcityproject. Is er steun voor of weerstand tegen het project vanuit wethouders, de gemeenteraad, de ambtelijke top of ambtelijke organisatie? En met welke tools kan het draagvlak voor een smartcityproject in beeld gebracht en beïnvloed worden

ambtelijk & bestuurlijk draagvlak

- aanbevelingen -

Breng tijdig de aanwezigheid of afwezigheid van ambtelijk en bestuurlijk draagvlak in beeld, zodat draagvlak gemonitord en indien nodig vergroot kan worden.

Geef voorbeelden van smartcitytoepassingen en vergroot de kennis over de smart city om collega’s en bestuurders te enthousiasmeren.

Bed smartcityprojecten in binnen bijvoorbeeld een brede bestuurlijke visie of een beleidsprogramma.

Zorg dat je de raad en de ambtelijke top vroegtijdig over de voortgang van het smartcityproject informeert en laat meedenken.

Draagvlak onder inwoners

Binnen dit onderwerp richten we ons op het draagvlak van inwoners voor een smartcityproject en de manier waarop inwoners bij de ontwikkeling van de smart city betrokken kunnen worden. Is er steun voor of weerstand tegen het project vanuit inwoners? En met wat voor tools kan de participatie van inwoners gestimuleerd worden?

draagvlak onder burgers

- aanbevelingen -

Breng tijdig het draagvlak onder inwoners in beeld, zodat draagvlak en participatie gemonitord en verbeterd kunnen worden.

Creëer mede-eigenaarschap onder inwoners.

Start een dialoog met inwoners over smartcitytoepassingen.

Communiceer transparant over smartcitytoepassingen met aandacht voor de doelgroep.

De tools binnen dit cluster

Ideeënbus

Ik wil collega’s op een laagdrempelige manier laten meedenken over de smartcitystrategie

Wensboom

Wensboom

Ik wil inwoners op een laagdrempelige manier hun mening en perspectieven laten delen

Denkhoedenmethode

Denkhoeden methode

Ik wil met collega’s het gesprek aan gaan over voor- en nadelen van een smartcityproject

meningpeiler

Meningpeiler

Ik wil op een laagdrempelige manier met inwoners in gesprek gaan over een smartcityproject

Emotienetwerken

Emotienetwerken

Ik wil op een laagdrempelige manier emoties van inwoners ophalen rondom een bepaald thema

Project Pitch

Project pitch

ik wil collega’s op een laagdrempelige manier informeren en enthousiasmeren over een smartcityproject

FAQ smart cities

FAQ smart city

Ik wil inspiratie opdoen over hoe ik een FAQ kan ontwikkelen om inwoners te informeren over een smartcitytoepassing

wet- en regelgeving

Waardenweegschaal

Ik wil met collega’s het gesprek aangaan over de toegevoegde waarden van een smartcityproject en mogelijk botsende waarden die daarbij een rol spelen