Voorkeursstijlen leiderschap

Ik wil weten welk type leider ik nodig heb per projectfase, en hoe de voorkeuren verdeeld zijn binnen mijn team

Value Mapping

Ik wil weten welke waarden mijn partners en ikzelf aan het project toekennen, hoe belangrijk deze zijn voor alle betrokkenen, en of er uit gemeenschappelijke waarden een gemeenschappelijke centrale doelstelling te formuleren is

IJsbergmodel

ijsbergmodel

Ik wil de samenwerking tussen afdelingen en partijen bevorderen, door knelpunten inzichtelijk en bespreekbaar te maken.

Partnerwaarde-matrix

Ik wil weten wat de voordelen zijn van samenwerking met beoogde partners zodat ik weet wat de samenwerking mij oplevert en kost

Krachtenveldanalyse

Krachtenveldanalyse

Ik wil de kansen, risico’s en de te hanteren communicatiestrategie voor alle belanghebbenden binnen mijn project in kaart brengen