Search
Close this search box.

6. Rapporteer je uitkomsten

De eindevaluatie ga je nu vastleggen in een rapportage. Je kan hierbij de kolomkoppen van het ‘eindevaluatie’ blad in de Excel gebruiken als paragraaftitels. Na het opstellen van de rapportage bepaal je hoe je hem gaat inzetten. Afhankelijk van de situatie bepaal je het gebruik van de rapportage. Bijvoorbeeld als…

5. Weeg je doelstellingen en stel eventueel bij

Het project is afgelopen, de resultaten zijn bereikt en het is tijd om de einduitkomsten uit het project te bekijken. Je kijkt binnen deze mijlpaal of de eindopbrengsten in lijn liggen met de doelstellingen waar je je de stappen 1 tot en met 3 aan hebt gewerkt. Voor het doen van deze analyse kan…

4: Meten en reflecteren

Nu je via het meetplan weet wat je te weten wil komen en welke dingen je zoal wil meten is het tijd om met het echte meetwerk te beginnen. Je kan verschillende tools  inzetten die helpen bij het meten en reflecteren.  Enkele voorbeelden hiervan zijn:

3: Bepaal je meetplan

Nu je al je SMART-doelstellingen is het belangrijk om na te denken hoe je uitkomsten gaat meten. In de startfase van je project denk je al na over wat je zoal wil meten. Je schrijft op hoe en waar je dingen wil meten, welke meetinstrumenten je hierbij gebruikt en wat…

2. Maak je doelstelling SMART

Je hebt al je hoofdstelling op hoofdlijnen geformuleerd. In deze mijlpaal ga je een stapje verder en ga je bezig met het specifieker maken van die doelstelling. Hierbij knip je de hoofddoelstelling eventueel op in deeldoelstellingen. Verder schrijf je de verschillende doelstellingen zo op dat je achteraf kan nagaan of…

1. Formuleer je doelstellingen op hoofdlijnen

De eerste stap is het in kaart brengen van de doelstelling. Dit doe je eerst op hoofdlijnen. Wat wil je nou teweeg brengen met het project? Wat wil je veranderen binnen de samenleving? Dit soort vragen stel je jezelf bij het formuleren van de doelstelling op hoofdlijnen. Voordat je begint…