Search
Close this search box.

Het project is afgelopen, de resultaten zijn bereikt en het is tijd om de einduitkomsten uit het project te bekijken. Je kijkt binnen deze mijlpaal of de eindopbrengsten in lijn liggen met de doelstellingen waar je je de stappen 1 tot en met 3 aan hebt gewerkt. Voor het doen van deze analyse kan je het format in de Excel gebruiken. Je vult de eerder opgestelde doelen en uiteindelijke resultaten in dit schema de in. Op basis van deze uitkomsten kunnen resultaten hard gemaakt worden en kan er geconcludeerd worden of het project een succes is geweest, wat er de volgende keer beter kan en wat er eventueel nog moet gebeuren.