Search
Close this search box.

De eerste stap is het in kaart brengen van de doelstelling. Dit doe je eerst op hoofdlijnen. Wat wil je nou teweeg brengen met het project? Wat wil je veranderen binnen de samenleving? Dit soort vragen stel je jezelf bij het formuleren van de doelstelling op hoofdlijnen. Voordat je begint met het formuleren van de doelstelling beschrijf je eerst de huidige context, het probleem dat moet worden opgelost, en de overige maatschappelijke aspecten die verbonden zijn aan het project. Dit helpt je om eenvoudiger de doelstelling op te schrijven.

Bij smart city projecten is de doelstelling altijd primair maatschappelijk van aard. Deze ligt bijvoorbeeld in de sfeer van duurzaamheid, veiligheid of gelijke kansen voor iedereen. Het is van belang om die doelstelling expliciet te maken zodat er een gemeenschappelijke referentie is en er later verantwoording mogelijk is over de vraag of de doelstellingen daadwerkelijk zijn bereikt. Staat die gemeenschappelijke doelstelling eenmaal op papier en iedereen is het met de formulering eens, dan is de eerste mijlpaal bereikt.