Search
Close this search box.

Bestuurlijk & Ambtelijk draagvlak

Verschillende ambtelijke afdelingen en bestuurders zijn betrokken bij smartcityprojecten. Het draagvlak heeft grote invloed op de implementatie en opschaling van een smartcityproject. Deze tools helpen je om het ambtelijk en bestuurlijk draagvlak inzichtelijk te maken en dit draagvlak te beïnvloeden.

 • Meeweters
 • Meedenkers
 • Meebeslissers

Ambtenaren die werkzaam zijn bij afdelingen die niet direct bij het project betrokken zijn.

Voorstanders & Aanhangers: bestuurders of ambtenaren die voorstanders zijn van het plan/beleid en dit ook willen uitdragen binnen de overheidsdienst. 

Twijfelaars & Tegenstanders: bestuurders of ambtenaren die nog geen standvastige beslissing hebben genomen en/of tegengestelde meningen hebben over het plan/beleid. 

Doel: het borgen van draagvlak door deze groep op hoofdlijnen te informeren en te enthousiasmeren over het project.  

Doel:het beperken van twijfels door deze groep op hoofdlijnen te informeren over het project en de smart city. 

Tool(s): 

 1. Project pitch: de tool kan ingezet worden om collega’s op een laagdrempelige manier te informeren en te enthousiasmeren over een  smartcityproject.  

Tool(s): 

 1. Project pitch: de tool kan ingezet worden om collega’s op een laagdrempelige manier te informeren en te enthousiasmeren over een  smartcityproject. 
 2. Presentatie smart city: de tool kan ingezet worden om collega’s kennis te laten maken met het concept ‘smart city’.  

Tips: 

 • Maak er een gewoonte van om successen te vieren en daar een brede kring van mensen bij uit te nodigen die direct of zijdelings bij het project betrokken zijn. Laat bijvoorbeeld een wethouder of de burgemeester een openingshandeling uitvoeren. Dit versterkt het bestuurlijke vertrouwen in het project en ook het gevoel van urgentie. 

 • Verspreidt een digitale nieuwsbrief over het project of het programma waarin je voortgang en resultaten van het project (of van meerdere projecten) vermeldt aan ambtenaren binnen de overheidsdienst. Maak het abonneren op de nieuwsbrief zo laagdrempelig mogelijk, alsook de mogelijkheid om te reageren. 

Ambtenaren die direct bij het project betrokken zijn, projectmanager.

Voorstanders & Aanhangers: bestuurders of ambtenaren die voorstanders zijn van het plan/beleid en dit ook willen uitdragen binnen de overheidsdienst. 

Twijfelaars & Tegenstanders: bestuurders of ambtenaren die nog geen standvastige beslissing hebben genomen en/of tegengestelde meningen hebben over het plan/beleid. 

Doel:het borgen en activeren van voorstanders door deze groep intensief te informeren over het project, ze mee te laten denken met de vormgeving van de smart city strategie en hun enthousiasme te verspreiden binnen de organisatie.

Doel:het beperken van twijfels door deze groep te informeren over de meerwaarde van het project, de groep mee te nemen in de discussies over mogelijke kansen voor samenwerking en het project.

Tool(s): 

 1. Ideeënbus: de tool kan ingezet worden om collega’s op een laagdrempelige manier te laten meedenken over de smart city strategie.
 2. Kans Verkenning Samenwerking (KVS): de tool kan ingezet worden om samenwerkingsmogelijkheden tussen verschillende afdelingen te verkennen. 
 3.  

Tool(s): 

 1. Project pitch: de tool kan ingezet worden om collega’s op een laagdrempelige manier te informeren en te enthousiasmeren over een  smartcityproject. 
 2. Presentatie smart city: de tool kan ingezet worden om collega’s kennis te laten maken met het concept ‘smart city’.  
 3. Kans Verkenning Samenwerking (KVS): de tool kan ingezet worden om samenwerkingsmogelijkheden tussen verschillende afdelingen te verkennen. 
 4. Ideeënbus: de tool kan ingezet worden om collega’s op een laagdrempelige manier te laten meedenken over de smart city strategie. 
 5. Denkhoeden methode: de tool kan worden ingezet om met elkaar het gesprek aan te gaan over voor- en nadelen van een project. 
 6. Waardenweegschaal: de tool kan worden ingezet om met elkaar het gesprek aan te gaan de toegevoegde waarden van het project en mogelijk botsende waarden die daarbij een rol spelen.  

Tips: 

 • Organiseer kennis-en netwerkbijeenkomsten om kennis en enthousiasme over de smart city of specifieke smartcityprojecten te blijven verspreiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de SMARkT die periodiek door de gemeente in Zwolle wordt georganiseerd. 

 • Organiseer een (digitale) excursie of werkbezoek: neem bestuurders en collega’s mee op een (digitale) wandeling of fietstocht naar de projectlocatie, vertel er een verhaal bij.

 • Maak er een gewoonte van om successen te vieren en daar een brede kring van mensen bij uit te nodigen die direct of zijdelings bij het project betrokken zijn. Laat bijvoorbeeld een wethouder of de burgemeester een openingshandeling uitvoeren. Dit versterkt het bestuurlijke vertrouwen in het project en ook het gevoel van urgentie.

 • Blijf aandacht besteden aan draagvlak gedurende de looptijd van het project. De opstelling van mensen kan veranderen gedurende het proces, bijvoorbeeld door signalen die zij ontvangen vanuit burgers of door externe omstandigheden, bijvoorbeeld het beschikbaar komen van subsidies.

Tips: 

 • Zoek niet alleen naar strijdige, maar ook naar gemeenschappelijke belangen tussen de partijen. 

 • Organiseer een (digitale) excursie of werkbezoek: neem bestuurders en collega’s mee op een (digitale) wandeling of fietstocht naar de projectlocatie, vertel er een verhaal bij. 

 • Presentatie van een artist impression: vertoon aantrekkelijke en overtuigende beelden van het (beoogde) project op een bijeenkomst.  
 •  

Afdelingshoofden, wethouders, raadsleden.

Voorstanders & Aanhangers: bestuurders of ambtenaren die voorstanders zijn van het plan/beleid en dit ook willen uitdragen binnen de overheidsdienst. 

Twijfelaars & Tegenstanders: bestuurders of ambtenaren die nog geen standvastige beslissing hebben genomen en/of tegengestelde meningen hebben over het plan/beleid. 

Doel:het borgen van draagvlak door te informeren en te enthousiasmeren op hoofdlijnen.

Doel: informeren over meerwaarde van het project, ook in de context van het grotere plaatje (het totale projectenprogramma en/of beleidsprogramma’s).

Tool(s): 

 1. Project pitch:de tool kan ingezet worden om collega’s op een laagdrempelige manier te informeren en te enthousiasmeren over een smartcityproject.

Tool(s): 

 1. Project pitch:de tool kan ingezet worden om collega’s op een laagdrempelige manier te informeren en te enthousiasmeren over een smartcityproject.
 2. Presentatie smart city: de tool kan ingezet worden om collega’s kennis te laten maken met het concept ‘smart city’.  
 3. Kans Verkenning Samenwerking (KVS): de tool kan ingezet worden om samenwerkingsmogelijkheden tussen verschillende afdelingen te verkennen. 
 4. Denkhoeden methode: de tool kan worden ingezet om met elkaar het gesprek aan te gaan over voor- en nadelen van een project. 
 5. Waardenweegschaal: de tool kan worden ingezet om met elkaar het gesprek aan te gaan de toegevoegde waarden van het project en mogelijk botsende waarden die daarbij een rol spelen.  

Tips: 

 • Sluit, wanneer je nadenkt over de informatievoorziening over het project, aan bij drijfveren en behoeftes van bestuurders en het coalitieakkoord (burgemeester, wethouders en raadsleden. Hun drijfveren kunnen uiteenlopen – probeer maatwerk te leveren).

   

 • Sluit aan bij bestaande programma’s, politieke thema’s of (burger)initiatieven. Of stel een stuurgroep samen bestaande uit bestuurders, afdelingshoofden en projectleider(s), met regelmatige bijeenkomsten (2 – 4 keer per jaar) om het project een formele status te geven.

   

 • Informeer de Raad vroegtijdig over het project en laat regelmatig tussentijdse resultaten zien, zodat de Raad vragen kan stellen over het project en er aandacht blijft voor het project. Dit kan bijvoorbeeld via een stafoverleg.

   

 • Organiseer een (digitale) excursie of werkbezoek: neem bestuurders en collega’s mee op een (digitale) wandeling of fietstocht naar de projectlocatie, vertel er een verhaal bij.

 

 • Maak er een gewoonte van om successen te vieren en daar een brede kring van mensen bij uit te nodigen die direct of zijdelings bij het project betrokken zijn. Laat bijvoorbeeld een wethouder of de burgemeester een openingshandeling uitvoeren. Dit versterkt het bestuurlijke vertrouwen in het project en ook het gevoel van urgentie., bijvoorbeeld het beschikbaar komen van subsidies.

   

 • Blijf aandacht besteden aan draagvlak gedurende de looptijd van het project. De opstelling van mensen kan veranderen gedurende het proces, bijvoorbeeld door signalen die zij ontvangen vanuit burgers of door externe omstandigheden.
 •  

Tips: 

 • Zoek niet alleen naar strijdige, maar ook naar gemeenschappelijke belangen tussen de partijen.

   

 • Sluit, wanneer je nadenkt over de informatievoorziening over het project, aan bij drijfveren en behoeftes van bestuurders en het coalitieakkoord (burgemeester, wethouders en raadsleden. Hun drijfveren kunnen uiteenlopen – probeer maatwerk te leveren). 

   

 • Informeer de Raad vroegtijdig over het project en laat regelmatig tussentijdse resultaten zien, zodat de Raad vragen kan stellen over het project en er aandacht blijft voor het project. Dit kan bijvoorbeeld in een stafoverleg. 

   

 • (Digitale) excursie of werkbezoek: neem bestuurders en collega’s mee op een (digitale) wandeling of fietstocht naar de projectlocatie, vertel er een verhaal bij. 

 • Presentatie van een artist impression: vertoon aantrekkelijke en overtuigende beelden van het (beoogde) project op een bijeenkomst. 

De 7 tools binnen dit onderwerp

Project Pitch

Project pitch

ik wil collega’s op een laagdrempelige manier informeren en enthousiasmeren over een smartcityproject

wet- en regelgeving

Waardenweegschaal

Ik wil met collega’s het gesprek aangaan over de toegevoegde waarden van een smartcityproject en mogelijk botsende waarden die daarbij een rol spelen

Ideeënbus

Ik wil collega’s op een laagdrempelige manier laten meedenken over de smartcitystrategie

Denkhoedenmethode

Denkhoedenmethode

Ik wil met collega’s het gesprek aan gaan over voor- en nadelen van een smartcityproject