Search
Close this search box.

Het laadplein

De gemeente wil in 5-10 jaar tijd in alle 10 wijken ‘laadpleinen’ aanleggen waar inwoners hun eigen auto kunnen opladen en waar de vloot van elektrische deelauto’s kan worden opgeladen. Ook wordt er duurzame energie opgewekt en opgeslagen in accu’s, om het elektriciteitsnet te ontlasten. De locatiekeuze en het ontwerp van de laadpleinen wil de gemeente in samenspraak met de wijkbewoners doen. Betrokken partijen zijn naast gemeente en wijkbewoners: beheerders elektriciteitsnet, leveranciers van laadpalen, leveranciers van zonnepanelen en opslagvoorzieningen, installateurs en aannemers. De gemeente zal het eerste laadplein op eigen grond laten aanleggen en in beheer nemen, en houdt de optie open dat een private partij op enig moment het eigendom en beheer van de laadpleinen overneemt.