Marktconsultatie en technisch dialoog

Marktconsultatie
Een marktconsultatie is een wederzijds vrijblijvende manier om informatie te verzamelen die van belang is om een goede (haalbare) uitvraag op te stellen. Bij een experiment met een Smart City toepassing is dit een aantrekkelijke optie om te kijken wat de markt te bieden heeft en daarmee de uitvraag concreet en haalbaar te maken. De marktconsultatie gaat dus altijd vooraf aan de aanbestedingsprocedure zelf. ‘Wederzijds vrijblijvend’ betekent: noch de aanbestedende dienst, noch de geconsulteerde marktpartijen kunnen rechten ontlenen aan de gevoerde gesprekken en er ontstaan geen verplichtingen over en weer. Maar omgekeerd kan een marktconsultatie ook geen reden zijn om een geconsulteerde partij uit te sluiten van het meedoen aan de aanbesteding.  

Van groot belang is het voorkomen van de situatie dat een marktpartij een informatievoorsprong verkrijgt die hij later, bij de aanbestedingsprocedure zelf, kan gebruiken om zijn kansen op het winnen van de opdracht te vergroten.  

Vertrouwelijke behandeling en nauwkeurige terugkoppeling van verkregen informatie naar de marktpartij zijn belangrijk.  Is een overheidspartij hiermee slordig, dan voelen de geconsulteerde partijen zich niet serieus genomen of benadeeld.   

Meer informatie? Klik hier.

Technisch dialoog
Een uitbreiding van het principe van marktconsultatie is de ‘technische dialoog’. Hierbij legt de overheidspartij die een opdracht wil aanbesteden de concept specificaties (technische omschrijvingen) voor aan een of meer marktpartijen om na te gaan of de specificaties duidelijk en technisch haalbaar zijn. Bij een experiment met een Smart City toepassing, dat op voorhand vele technische en vaak ook innovatieve aspecten kent, is dit een aantrekkelijke optie. Daarmee ontstaat voorafgaand aan de aanbesteding een beeld van de haalbaarheid van de technische specificaties en vergroot je de kans op een passende aanbieding. Je voorkomt ermee dat je een uitvraag doet naar iets dat de markt niet kan leveren. Ook voorkom je dat er tijdens de aanbesteding allerlei vragen van technische aard komen waarvan de beantwoording tijdrovend is. 
 

Meer informatie? Klik hier.

Prijsvraag
Een prijsvraag lijkt op het eerste gezicht op een marktconsultatie, immers je vraagt de markt om met een idee of oplossing te komen. Maar in tegenstelling tot een marktconsultatie is een prijsvraag een formele aanbestedingsprocedure, met als voordeel, dat na het bekend worden van de winnaar de vervolgopdracht ‘uit de hand’ mag worden gegund aan die winnaar.