Search
Close this search box.

Belangen

Bij smart city projecten werken overheden, bedrijven, kennisinstellingen en inwoners samen. Deze partijen hebben uiteenlopende belangen. Deze tools helpen je om inzichtelijk te krijgen welke belangen een rol spelen bij jouw smartcityproject.  

De 3 tools binnen dit onderwerp

Value Mapping

Ik wil weten welke waarden mijn partners en ikzelf aan het project toekennen, hoe belangrijk deze zijn voor alle betrokkenen, en of er uit gemeenschappelijke waarden een gemeenschappelijke centrale doelstelling te formuleren is

Partnerwaarde matrix

Ik wil weten wat de voordelen zijn van samenwerking met beoogde partners zodat ik weet wat de samenwerking mij oplevert en kost

Krachtenveldanalyse

Krachtenveldanalyse

Ik wil de kansen, risico’s en de te hanteren communicatiestrategie voor alle belanghebbenden binnen mijn project in kaart brengen