Wet- en Regelgeving

Smartcitytoepassingen hebben te maken met een variëteit aan wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld bij smartcityprojecten aan privacyaspecten en het intellectueel eigendom. Welke wet- en regelgeving is mogelijk van toepassing op het smartcityproject?

wet- en regelgeving

- aanbevelingen -

Breng tijdig relevante wet- en regelgeving in kaart, zodat geïnventariseerd kan worden of de uitvoering van het project binnen wettelijke kaders blijft (‘compliance’) en het project waar nodig bijgestuurd kan worden.

Zorg dat er vroegtijdig aandacht is voor wet- en regelgeving.

Heb met name aandacht voor privacy en het intellectueel eigendom.