Search
Close this search box.

Technologie

De taken op technisch gebied zijn bij smartcityprojecten zeer divers: ze lopen uiteen van (het begeleiden van) de ontwikkeling van specifieke software en het aanschaffen en inzetten van sensortechniek tot de integratie van fysieke infrastructuur in de stad zoals verkeersregelinstallaties, openbare verlichting en het rioleringsnetwerk. Welke uitdagingen treden er in de praktijk op bij het vervullen van al deze taken?

technologie

- aanbevelingen -

Heb vanaf het prille begin van het project oog voor een evenwichtige taakverdeling tussen overheid en marktpartijen waar het gaat om de ontwikkeling van de technologie en het technisch beheer. Organiseer het gesprek hierover tussen overheid en markt.

Zorg ervoor dat je een goed beeld hebt van de benodigde en beschikbare technologische kennis binnen je organisatie voordat je aan de ontwikkelfase begint.

Werk je met vrijwilligers? Denk dan in een vroeg stadium na over beschikbaarheid, continuïteit en niveau wat betreft kennis en vaardigheden van jouw groep vrijwilligers.

Werken partijen samen in een project waarvoor veiligheidsnormen gelden, bijvoorbeeld wanneer het een installatie betreft die op netspanning werkt? Denk dan in een vroeg stadium na over de verdeling van verantwoordelijkheden over het beheer en onderhoud van de installatie, en het eigenaarschap van de installatie.