Search
Close this search box.

Voorstanders & Aanhangers: bestuurders of ambtenaren die voorstanders zijn van het plan/beleid en dit ook willen uitdragen binnen de overheidsdienst. 

Twijfelaars & Tegenstanders: bestuurders of ambtenaren die nog geen standvastige beslissing hebben genomen en/of tegengestelde meningen hebben over het plan/beleid. 

Doel:het borgen van draagvlak door te informeren en te enthousiasmeren op hoofdlijnen.

Doel: informeren over meerwaarde van het project, ook in de context van het grotere plaatje (het totale projectenprogramma en/of beleidsprogramma’s).

Tool(s): 

 1. Project pitch:de tool kan ingezet worden om collega’s op een laagdrempelige manier te informeren en te enthousiasmeren over een smartcityproject.

Tool(s): 

 1. Project pitch:de tool kan ingezet worden om collega’s op een laagdrempelige manier te informeren en te enthousiasmeren over een smartcityproject.
 2. Presentatie smart city: de tool kan ingezet worden om collega’s kennis te laten maken met het concept ‘smart city’.  
 3. Kans Verkenning Samenwerking (KVS): de tool kan ingezet worden om samenwerkingsmogelijkheden tussen verschillende afdelingen te verkennen. 
 4. Denkhoeden methode: de tool kan worden ingezet om met elkaar het gesprek aan te gaan over voor- en nadelen van een project. 
 5. Waardenweegschaal: de tool kan worden ingezet om met elkaar het gesprek aan te gaan de toegevoegde waarden van het project en mogelijk botsende waarden die daarbij een rol spelen.  

Tips: 

 • Sluit, wanneer je nadenkt over de informatievoorziening over het project, aan bij drijfveren en behoeftes van bestuurders en het coalitieakkoord (burgemeester, wethouders en raadsleden. Hun drijfveren kunnen uiteenlopen – probeer maatwerk te leveren).

   

 • Sluit aan bij bestaande programma’s, politieke thema’s of (burger)initiatieven. Of stel een stuurgroep samen bestaande uit bestuurders, afdelingshoofden en projectleider(s), met regelmatige bijeenkomsten (2 – 4 keer per jaar) om het project een formele status te geven.

   

 • Informeer de Raad vroegtijdig over het project en laat regelmatig tussentijdse resultaten zien, zodat de Raad vragen kan stellen over het project en er aandacht blijft voor het project. Dit kan bijvoorbeeld via een stafoverleg.

   

 • Organiseer een (digitale) excursie of werkbezoek: neem bestuurders en collega’s mee op een (digitale) wandeling of fietstocht naar de projectlocatie, vertel er een verhaal bij.

 

 • Maak er een gewoonte van om successen te vieren en daar een brede kring van mensen bij uit te nodigen die direct of zijdelings bij het project betrokken zijn. Laat bijvoorbeeld een wethouder of de burgemeester een openingshandeling uitvoeren. Dit versterkt het bestuurlijke vertrouwen in het project en ook het gevoel van urgentie., bijvoorbeeld het beschikbaar komen van subsidies.

   

 • Blijf aandacht besteden aan draagvlak gedurende de looptijd van het project. De opstelling van mensen kan veranderen gedurende het proces, bijvoorbeeld door signalen die zij ontvangen vanuit burgers of door externe omstandigheden.
 •  

Tips: 

 • Zoek niet alleen naar strijdige, maar ook naar gemeenschappelijke belangen tussen de partijen.

   

 • Sluit, wanneer je nadenkt over de informatievoorziening over het project, aan bij drijfveren en behoeftes van bestuurders en het coalitieakkoord (burgemeester, wethouders en raadsleden. Hun drijfveren kunnen uiteenlopen – probeer maatwerk te leveren). 

   

 • Informeer de Raad vroegtijdig over het project en laat regelmatig tussentijdse resultaten zien, zodat de Raad vragen kan stellen over het project en er aandacht blijft voor het project. Dit kan bijvoorbeeld in een stafoverleg. 

   

 • (Digitale) excursie of werkbezoek: neem bestuurders en collega’s mee op een (digitale) wandeling of fietstocht naar de projectlocatie, vertel er een verhaal bij. 

 • Presentatie van een artist impression: vertoon aantrekkelijke en overtuigende beelden van het (beoogde) project op een bijeenkomst.