Voorstanders & Aanhangers: bestuurders of ambtenaren die voorstanders zijn van het plan/beleid en dit ook willen uitdragen binnen de overheidsdienst. 

Twijfelaars & Tegenstanders: bestuurders of ambtenaren die nog geen standvastige beslissing hebben genomen en/of tegengestelde meningen hebben over het plan/beleid. 

Doel: het borgen van draagvlak door deze groep op hoofdlijnen te informeren en te enthousiasmeren over het project.  

Doel:het beperken van twijfels door deze groep op hoofdlijnen te informeren over het project en de smart city. 

Tool(s): 

  1. Project pitch: de tool kan ingezet worden om collega’s op een laagdrempelige manier te informeren en te enthousiasmeren over een  smartcityproject.  

Tool(s): 

  1. Project pitch: de tool kan ingezet worden om collega’s op een laagdrempelige manier te informeren en te enthousiasmeren over een  smartcityproject. 
  2. Presentatie smart city: de tool kan ingezet worden om collega’s kennis te laten maken met het concept ‘smart city’.  

Tips: 

  • Maak er een gewoonte van om successen te vieren en daar een brede kring van mensen bij uit te nodigen die direct of zijdelings bij het project betrokken zijn. Laat bijvoorbeeld een wethouder of de burgemeester een openingshandeling uitvoeren. Dit versterkt het bestuurlijke vertrouwen in het project en ook het gevoel van urgentie. 

  • Verspreidt een digitale nieuwsbrief over het project of het programma waarin je voortgang en resultaten van het project (of van meerdere projecten) vermeldt aan ambtenaren binnen de overheidsdienst. Maak het abonneren op de nieuwsbrief zo laagdrempelig mogelijk, alsook de mogelijkheid om te reageren.