Search
Close this search box.

Draagvlak onder inwoners

Binnen dit onderwerp richten we ons op het draagvlak van inwoners voor een smartcityproject en de manier waarop inwoners bij de ontwikkeling van de smart city betrokken kunnen worden. Is er steun voor of weerstand tegen het project vanuit inwoners? En met wat voor tools kan de participatie van inwoners gestimuleerd worden?

draagvlak onder burgers

- aanbevelingen -

Breng tijdig het draagvlak onder inwoners in beeld, zodat draagvlak en participatie gemonitord en verbeterd kunnen worden.

Creëer mede-eigenaarschap onder inwoners.

Start een dialoog met inwoners over smartcitytoepassingen.

Communiceer transparant over smartcitytoepassingen met aandacht voor de doelgroep.