Search
Close this search box.

Belangen

Binnen dit onderwerp richten we de schijnwerper op de belangen van de verschillende partijen die betrokken zijn bij een smartcityproject. Welke belangen en belangentegenstellingen zijn er? En hoe kunnen die met elkaar in overeenstemming gebracht worden? 

- aanbevelingen -

Breng tijdig de belangen van de eigen organisatie en die van partners in beeld, zodat verschillen in belangen erkend en overbrugd kunnen worden.

Accepteer dat partijen verschillende en botsende belangen hebben, breng de belangentegenstellingen in kaart en probeer de verschillen te overbruggen. 

Communiceer als gemeente over de eigen belangen, zorg dat andere partijen die belangen kennen en er begrip voor krijgen.

Vergeet de inwoners niet wanneer je de belangen van alle partijen in kaart brengt. Als zij een rol hebben in het project, zijn inwoners als vanzelfsprekend ook partij.