Search
Close this search box.

Ambtelijk en bestuurlijk draagvlak

Binnen dit onderwerp besteden we aandacht aan het ambtelijk en bestuurlijk draagvlak voor een smartcityproject. Is er steun voor of weerstand tegen het project vanuit wethouders, de gemeenteraad, de ambtelijke top of ambtelijke organisatie? En met welke tools kan het draagvlak voor een smartcityproject in beeld gebracht en beïnvloed worden

ambtelijk & bestuurlijk draagvlak

- aanbevelingen -

Breng tijdig de aanwezigheid of afwezigheid van ambtelijk en bestuurlijk draagvlak in beeld, zodat draagvlak gemonitord en indien nodig vergroot kan worden.

Geef voorbeelden van smartcitytoepassingen en vergroot de kennis over de smart city om collega’s en bestuurders te enthousiasmeren.

Bed smartcityprojecten in binnen bijvoorbeeld een brede bestuurlijke visie of een beleidsprogramma.

Zorg dat je de raad en de ambtelijke top vroegtijdig over de voortgang van het smartcityproject informeert en laat meedenken.