Search
Close this search box.

Leiderschap

Binnen dit onderwerp richten we ons op de leider van het smartcityproject en het type leiderschap dat deze projectleider vertegenwoordigt. Welk type leider is nodig in de smartcitypraktijk? Moet de leiderschapsstijl veranderen door de tijd? En waarmee is een leider van een smartcityproject geholpen?

- aanbevelingen -

Bepaal in de startfase de leiderschapsstijlvoorkeuren van de projectteamleden. Let er in elke projectfase op dat leiderstaken binnen je projectteam belegd zijn bij de teamleden met de leiderschapsstijlvoorkeuren die passen bij hun taken.

Geef in de ontwikkelfase van een smartcityproject een teamlid met een informele leiderschapsstijlvoorkeur de leidersrol.

Ga in de opschalings- en beheerfase na of taken en verantwoordelijkheden wellicht beter herverdeeld kunnen worden binnen je team. Er moet iemand binnen het team zijn die verantwoordelijkheid kan nemen voor de ‘planning & control’ kant van het project.