Search
Close this search box.

Uitkomsten tijdlijn

Met de Uitkomsten tijdlijn krijg je grip op de harde en zachte uitkomsten binnen je project en hoe je deze in elke fase meet en vastlegt.

Onderwerp:

Duur:

Inzetbaarheid:

Gebruik:

Stadium:

ruitkomsten

+/- 6 uur

online & offline

individueel & gezamenlijk

startfase
ontwikkelfase
opschalings/beheerfase

uitkomsten
LinkedIn
WhatsApp
Email

Sta je op het punt een project te starten of ben je misschien al een project gestart en wil je de uitkomsten van het project hardmaken? Dan is de Uitkomsten tijdlijn een nuttige tool voor jou. Door de verschillende stappen van de tijdlijn te doorlopen zorg jij ervoor dat je helder hebt wat en hoe je dit wil meten. Op deze manier kan je bij tussenevaluaties en aan het eind van het project uitkomsten hardmaken en verantwoorden naar andere belanghebbenden. 

Bij bet doorlopen van de stappen van de tijdlijn gebruik je het Excel-document met daarin templates, instructies en voorbeelden. Heb je behoefte aan wat extra uitleg bij een bepaalde stap? Scroll dan naar beneden en klik op een stap voor aanvullende informatie.

De voordelen van deze tool

Breng harde en zachte uitkomsten in beeld

Je krijgt garantie dat je investeringen kan verantwoorden naar partners en het bestuur​

Van doelen tot uitkomsten in 1 tool​

Het is een compleet stappenschema dus je hoeft dus niet te wisselen tussen meerdere documenten

De uitkomstentijdlijn

1. Formuleer je doelstellingen op hoofdlijnen

1. Formuleer je doelstellingen op hoofdlijnen

De eerste stap is het in kaart brengen van de doelstelling. Dit doe je eerst op hoofdlijnen. Wat wil je nou teweeg brengen met het project? Wat wil je veranderen binnen de samenleving? Dit soort vragen stel je jezelf bij het formuleren van de doelstelling op hoofdlijnen. Voordat je begint…

Read more

2. Maak je doelstelling SMART

2. Maak je doelstelling SMART

Je hebt al je hoofdstelling op hoofdlijnen geformuleerd. In deze mijlpaal ga je een stapje verder en ga je bezig met het specifieker maken van die doelstelling. Hierbij knip je de hoofddoelstelling eventueel op in deeldoelstellingen. Verder schrijf je de verschillende doelstellingen zo op dat je achteraf kan nagaan of…

Read more

3: Bepaal je meetplan

3: Bepaal je meetplan

Nu je al je SMART-doelstellingen is het belangrijk om na te denken hoe je uitkomsten gaat meten. In de startfase van je project denk je al na over wat je zoal wil meten. Je schrijft op hoe en waar je dingen wil meten, welke meetinstrumenten je hierbij gebruikt en wat…

Read more

4: Meten en reflecteren

4: Meten en reflecteren

Nu je via het meetplan weet wat je te weten wil komen en welke dingen je zoal wil meten is het tijd om met het echte meetwerk te beginnen. Je kan verschillende tools  inzetten die helpen bij het meten en reflecteren.  Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Read more

5. Weeg je doelstellingen en stel eventueel bij

5. Weeg je doelstellingen en stel eventueel bij

Het project is afgelopen, de resultaten zijn bereikt en het is tijd om de einduitkomsten uit het project te bekijken. Je kijkt binnen deze mijlpaal of de eindopbrengsten in lijn liggen met de doelstellingen waar je je de stappen 1 tot en met 3 aan hebt gewerkt. Voor het doen van deze analyse kan…

Read more

6. Rapporteer je uitkomsten

6. Rapporteer je uitkomsten

De eindevaluatie ga je nu vastleggen in een rapportage. Je kan hierbij de kolomkoppen van het ‘eindevaluatie’ blad in de Excel gebruiken als paragraaftitels. Na het opstellen van de rapportage bepaal je hoe je hem gaat inzetten. Afhankelijk van de situatie bepaal je het gebruik van de rapportage. Bijvoorbeeld als…

Read more

Heb je een vraag of opmerking over deze tool?

Neem contact op en we komen zo snel mogelijk bij je terug.

Verwante tools

VEORI-matrix

ik wil een overzicht maken van de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen binnen mijn project

Project Pitch

Project pitch

ik wil collega’s op een laagdrempelige manier informeren en enthousiasmeren over een smartcityproject

Emotienetwerken

Emotienetwerken

Ik wil op een laagdrempelige manier emoties van inwoners ophalen rondom een bepaald thema