Search
Close this search box.

Toolwijzer

Bij de ontwikkeling en opschaling van smartcityprojecten loopt het project door verschillende fases. De 3 toolwijzers hieronder maken voor 3 voorbeeldprojecten inzichtelijk welke knelpunten zich zoal voor kunnen doen tijdens het project. Vervolgens wordt per knelpunt een oplossing geschetst met daarbij één of meerdere tools die helpen om het knelpunt te verhelpen.

Digital Twin

Digital Twin

De gemeente wil haar stationsplein op de schop nemen omdat het aanzien ervan onder de maat is en er verkeersknelpunten zijn.

Laadpleinen

Laadplein

De gemeente wil laadpleinen aanleggen waar inwoners hun eigen auto kunnen opladen en waar de vloot van elektrische deelauto’s kan worden opgeladen.

Scanauto

Scanauto

De gemeente wil gebruik gaan maken van scanauto’s om sneller en efficiënter te kunnen controleren of door bezoekers parkeergeld is betaald.