Uitkomstentijdlijn

uitkomstentijdlijn

Ik wil de uitkomsten en doelstellingen van mijn project in verschillende fases kunnen meten en vastleggen

Voorkeursstijlen leiderschap

Ik wil weten welk type leider ik nodig heb per projectfase, en hoe de voorkeuren verdeeld zijn binnen mijn team

Beslisboom Technologie

Ik wil goed voorbereid zijn op de technologische taken die op mij af komen in het project

Value Mapping

Ik wil weten welke waarden mijn partners en ikzelf aan het project toekennen, hoe belangrijk deze zijn voor alle betrokkenen, en of er uit gemeenschappelijke waarden een gemeenschappelijke centrale doelstelling te formuleren is

VEORI-matrix

ik wil een overzicht maken van de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen binnen mijn project

TVB-matrix

Ik wil ter aanvulling op de VEORI-matrix, een overzicht maken van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van mijn eigen team binnen het project

Partnerwaarde-matrix

Ik wil weten wat de voordelen zijn van samenwerking met beoogde partners zodat ik weet wat de samenwerking mij oplevert en kost

Krachtenveldanalyse

Krachtenveldanalyse

Ik wil de kansen, risico’s en de te hanteren communicatiestrategie voor alle belanghebbenden binnen mijn project in kaart brengen