Aanbestedingswijzer

Ik wil weten hoe ik de aanbesteding binnen mijn project het best kan inregelen

Meningpeiler

meningpeiler

Ik wil op een laagdrempelige manier met inwoners in gesprek gaan over een smartcityproject

Project pitch

Project Pitch

ik wil collega’s op een laagdrempelige manier informeren en enthousiasmeren over een smartcityproject

Waardenweegschaal

wet- en regelgeving

Ik wil met collega’s het gesprek aangaan over de toegevoegde waarden van een smartcityproject en mogelijk botsende waarden die daarbij een rol spelen

Ideeënbus

Ik wil collega’s op een laagdrempelige manier laten meedenken over de smartcitystrategie

Denkhoedenmethode

Denkhoedenmethode

Ik wil met collega’s het gesprek aan gaan over voor- en nadelen van een smartcityproject

Draagvlak monitor

Ik wil inzicht krijgen in het draagvlak voor mijn smartcityproject