Search
Close this search box.

Emotienetwerken

Emotienetwerken

Ik wil op een laagdrempelige manier emoties van inwoners ophalen rondom een bepaald thema

Wensboom

Wensboom

Ik wil inwoners op een laagdrempelige manier hun mening en perspectieven laten delen

Uitkomsten tijdlijn

uitkomstentijdlijn

Ik wil de uitkomsten en doelstellingen van mijn project in verschillende fases kunnen meten en vastleggen

Value Mapping

Ik wil weten welke waarden mijn partners en ikzelf aan het project toekennen, hoe belangrijk deze zijn voor alle betrokkenen, en of er uit gemeenschappelijke waarden een gemeenschappelijke centrale doelstelling te formuleren is

IJsbergmodel

ijsbergmodel

Ik wil de samenwerking tussen afdelingen en partijen bevorderen, door knelpunten inzichtelijk en bespreekbaar te maken.

Evalutatie tool

Ik wil aan de hand van tussentijdse evaluaties mijn project en de aanpak evalueren, zodat verbeteringen kunnen worden doorgevoerd

VEORI-matrix

ik wil een overzicht maken van de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen binnen mijn project

TVB-matrix

Ik wil ter aanvulling op de VEORI-matrix, een overzicht maken van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van mijn eigen team binnen het project