Search
Close this search box.

Voorstanders & Aanhangers: bestuurders of ambtenaren die voorstanders zijn van het plan/beleid en dit ook willen uitdragen binnen de overheidsdienst. 

Twijfelaars & Tegenstanders: bestuurders of ambtenaren die nog geen standvastige beslissing hebben genomen en/of tegengestelde meningen hebben over het plan/beleid. 

Doel:het borgen en activeren van voorstanders door deze groep intensief te informeren over het project, ze mee te laten denken met de vormgeving van de smart city strategie en hun enthousiasme te verspreiden binnen de organisatie.

Doel:het beperken van twijfels door deze groep te informeren over de meerwaarde van het project, de groep mee te nemen in de discussies over mogelijke kansen voor samenwerking en het project.

Tool(s): 

 1. Ideeënbus: de tool kan ingezet worden om collega’s op een laagdrempelige manier te laten meedenken over de smart city strategie.
 2. Kans Verkenning Samenwerking (KVS): de tool kan ingezet worden om samenwerkingsmogelijkheden tussen verschillende afdelingen te verkennen. 
 3.  

Tool(s): 

 1. Project pitch: de tool kan ingezet worden om collega’s op een laagdrempelige manier te informeren en te enthousiasmeren over een  smartcityproject. 
 2. Presentatie smart city: de tool kan ingezet worden om collega’s kennis te laten maken met het concept ‘smart city’.  
 3. Kans Verkenning Samenwerking (KVS): de tool kan ingezet worden om samenwerkingsmogelijkheden tussen verschillende afdelingen te verkennen. 
 4. Ideeënbus: de tool kan ingezet worden om collega’s op een laagdrempelige manier te laten meedenken over de smart city strategie. 
 5. Denkhoeden methode: de tool kan worden ingezet om met elkaar het gesprek aan te gaan over voor- en nadelen van een project. 
 6. Waardenweegschaal: de tool kan worden ingezet om met elkaar het gesprek aan te gaan de toegevoegde waarden van het project en mogelijk botsende waarden die daarbij een rol spelen.  

Tips: 

 • Organiseer kennis-en netwerkbijeenkomsten om kennis en enthousiasme over de smart city of specifieke smartcityprojecten te blijven verspreiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de SMARkT die periodiek door de gemeente in Zwolle wordt georganiseerd. 

 • Organiseer een (digitale) excursie of werkbezoek: neem bestuurders en collega’s mee op een (digitale) wandeling of fietstocht naar de projectlocatie, vertel er een verhaal bij.

 • Maak er een gewoonte van om successen te vieren en daar een brede kring van mensen bij uit te nodigen die direct of zijdelings bij het project betrokken zijn. Laat bijvoorbeeld een wethouder of de burgemeester een openingshandeling uitvoeren. Dit versterkt het bestuurlijke vertrouwen in het project en ook het gevoel van urgentie.

 • Blijf aandacht besteden aan draagvlak gedurende de looptijd van het project. De opstelling van mensen kan veranderen gedurende het proces, bijvoorbeeld door signalen die zij ontvangen vanuit burgers of door externe omstandigheden, bijvoorbeeld het beschikbaar komen van subsidies.

Tips: 

 • Zoek niet alleen naar strijdige, maar ook naar gemeenschappelijke belangen tussen de partijen. 

 • Organiseer een (digitale) excursie of werkbezoek: neem bestuurders en collega’s mee op een (digitale) wandeling of fietstocht naar de projectlocatie, vertel er een verhaal bij. 

 • Presentatie van een artist impression: vertoon aantrekkelijke en overtuigende beelden van het (beoogde) project op een bijeenkomst.  
 •