Search
Close this search box.

Samenwerkingscultuur

Binnen dit onderwerp wordt aandacht besteedt aan de samenwerkingscultuur bij een smartcityproject. Onder samenwerkingscultuur verstaan wij: De invloed van de gangbare waarden, normen en werkwijzen van organisaties (of organisatieonderdelen) op het verloop van een samenwerkingsproces.

- aanbevelingen -

Breng tijdig verschillende samenwerkingsculturen binnen en tussen organisaties in beeld, zodat verschillen in de samenwerking erkend en overbrugd kunnen worden.

Stuur op het ontstaan van een gelijkwaardige samenwerking, met vertrouwen als basis.

Organiseer een of meer activiteiten die specifiek gericht zijn op het naar boven halen van eventuele cultuurverschillen, spreek open met elkaar over manieren om eventuele cultuurverschillen te overbruggen.

Werk samen met partijen die geografisch nabij zijn.