Search
Close this search box.

Data

In smartcityprojecten speelt het verzamelen en verwerken van data vaak een belangrijke rol. Overheden hebben zelf meestal niet alle benodigde kennis in huis voor wat betreft bijvoorbeeld dataverzameling en -analyse. Binnen de projectgroep moet een goed beeld gevormd worden over de te verzamelen data en hoe geborgd kan worden dat je daar eigenaar van wordt. Ook is van belang samen te kijken of de gegevens die uit verschillende bronnen komen samengevoegd kunnen worden. In die afspraken kun je dan meteen meenemen hoe de kwaliteit en volledigheid van de gegevens geborgd wordt (datakwaliteit), hoe partijen de verzamelde data onderling willen delen, hoe data geanalyseerd worden, en welke (privacy) belangen met de dataverwerking gemoeid kunnen zijn.

data

- aanbevelingen -

Gaat een marktpartij gegevens verzamelen in de openbare ruimte, maak dan voor de start van het project afspraken met elkaar over hoe de data verzameld worden, de dataveiligheid, de datakwaliteit en de beschikbaarheid van de data voor gebruik door de gemeente zelf.

Denk vroegtijdig na welke ethische aspecten er eventueel verbonden zijn aan de data die je verzamelt, bijvoorbeeld het gevoel van autonomie of privacy van mensen. Ga hierover in gesprek met inwoners.

Leg de afspraken die je met marktpartijen maakt over dataveiligheid, datakwaliteit en beschikbaarheid (‘datadelen’) vast in een contract.

Denk vroegtijdig na over de informatie die je uit de data wilt kunnen halen en over de manier waarop je de verzamelde data wilt gaan analyseren. Welke eisen stelt dat aan de data en de standaardisatie ervan? Welke eisen stelt dit aan de gebruikte apparatuur?