Search
Close this search box.

Businessmodel en budget

Partijen die investeren in het project willen weten of de baten die zij uit het project krijgen in evenwicht zullen zijn met de kosten. Door het (gezamenlijk) opstellen van een businessmodel kunnen partijen daar achter komen. In het onderstaande gaan we in op de vraag of partijen in de smartcitypraktijk daadwerkelijk een businessmodel opstellen, en hoe dit er dan uitziet (of uit zou moeten zien).

Businessmodel

- aanbevelingen -

Probeer al aan het begin van het project enigszins grip op geld te krijgen. Neem ook de maatschappelijke waarde mee die gemoeid is met het project, zoals een vergrote veiligheid of duurzaamheid.

Begin in de startfase met nadenken over een businessmodel.

Kijk vooruit naar de beheerfase en de kosten die dan gemaakt moeten worden voor instandhouding van het smartcityproject.

Breng globaal de kosten en opbrengsten in kaart wanneer de toepassing helemaal uitgerold is over de gemeente.

Neem ook maatschappelijke waarde mee in het businessmodel.